Project

'Marker-assisted' selectie in honingbijen, Apis mellifera, naar verhoogde Varroa-resistentie

Code
160Q00119
Looptijd
01-12-2019 → 30-11-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Invertebrate biology
    • Genetic predisposition
Trefwoorden
honingbij bijenteelt selectie
 
Projectomschrijving

 1) Bestaan er genetische merkers voor het fenotype gereduceerde mijtreproductie in de Belgische bijenstapel?
- Zijn de genetische varianten geidentificeerd in de Nederlandse Duinenpopulatie (= resultaten Varresist project) ook en in
voldoende mate aanwezig in onze Belgische bijenstapel en zorgen ze voor hetzelfde fenotype confirmatie van de
genotype/fenotype associatie van de Belgische bijenstapel in darrenbroed.
- Kan het genotype in werksters geconfirmeerd worden? Zijn de merkers dominant of recessief?
Tot op heden werd ergefocust op darrenbroed aangezien de genetische analyse in een haploid organisme sterk vereenvoudigd
wordt. Door de genetische analyse in werksters zullen we ook een beeld krijgen over de dominante/recessieve eigenschappen
van deze merkers wat onontbeerlijke kennis is voor het opzetten van een kweekprogramma (onderzoeksvraag 2) zeker
aangezien de honingbij aan haplodiploide geslachtsbepaling onderworpen is. Met deze gegevens kan er dan eveneens een
genotype/fenotype associatie studie bij werksters uitgevoerd worden.
2) Hoe kunnen we op basis van de gekende merkers (risico-houdende en beschermende) een MAS-programma opzetten?
Kunnen we door gerichte kruising alle "beschermende” allelen van alle acht de merkers combineren en leidt dit tot het gewenste
fenotype?