Project

Marker-assisted selection in honeybees, Apis mellifera, for increased Varroa resistance

Code
160Q00119
Duration
01 December 2019 → 30 November 2023
Funding
Federal funding: various
Research disciplines
  • Natural sciences
    • Invertebrate biology
    • Genetic predisposition
Keywords
honey bee apiculture selection
 
Project description

1) Bestaan er genetische merkers voor het fenotype gereduceerde mijtreproductie in de Belgische bijenstapel?

- Zijn de genetische varianten geidentificeerd in de Nederlandse Duinenpopulatie (= resultaten Varresist project) ook en in

voldoende mate aanwezig in onze Belgische bijenstapel en zorgen ze voor hetzelfde fenotype confirmatie van de

genotype/fenotype associatie van de Belgische bijenstapel in darrenbroed.

- Kan het genotype in werksters geconfirmeerd worden? Zijn de merkers dominant of recessief?

Tot op heden werd ergefocust op darrenbroed aangezien de genetische analyse in een haploid organisme sterk vereenvoudigd

wordt. Door de genetische analyse in werksters zullen we ook een beeld krijgen over de dominante/recessieve eigenschappen

van deze merkers wat onontbeerlijke kennis is voor het opzetten van een kweekprogramma (onderzoeksvraag 2) zeker

aangezien de honingbij aan haplodiploide geslachtsbepaling onderworpen is. Met deze gegevens kan er dan eveneens een

genotype/fenotype associatie studie bij werksters uitgevoerd worden.

2) Hoe kunnen we op basis van de gekende merkers (risico-houdende en beschermende) een MAS-programma opzetten?

Kunnen we door gerichte kruising alle "beschermende allelen van alle acht de merkers combineren en leidt dit tot het gewenste

fenotype?