Project

De rol van gibberellinezuur, abscisinezuur en ethyleen in de afweer van rijst tegen hemibiotrofe en necrotrofe pathogenen