Project

De lokale inbedding van transnationale solidariteit in de Europese Unie (LOTSEU)

Code
1248723N
Looptijd
01-11-2022 → 14-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • European union politics
    • Local and urban politics
    • Public opinion
Trefwoorden
politieke geografie Solidariteit Europese Unie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject onderzoekt lokale steun voor Europees solidariteitsbeleid onder de bevolking van de Europese Unie (EU). Het combineert benaderingen in het veld van Europees solidariteitsonderzoek met cleavage-theorie en de politieke geografie om licht te werpen op de invloed van lokale contextuele factoren voor de publieke opinie omtrent Europees sociaal beleid te komen. Om dit doel te bereiken zal ik, ten eerste, een natuurlijk experiment inzetten gericht op nationale grensregio’s. Ten tweede zal er als deel van dit onderzoeksproject originele experimentele surveydata worden verzameld in vier EU gemeentes en de omliggende plattelandsgebieden.. Ten derde zal ik reeds bestaande surveydata verbinden met plaatsgebonden informatie om te testen of in uitdagende tijden de lokale nabijheid van crisis hotspots de voorkeuren van burgers omtrent grensoverschrijdende risicodeling versterkt. Zodoende levert dit onderzoek een bijdrage aan het veld vanuit meerdere perspectieven. Het bevordert Europees solidariteitsonderzoek zowel theoretisch, door de formulering en het testen van assumpties over de relevantie van de lokale omgeving en lokale crisis effecten,, alsook empirisch, door het verbinden van plaatsgebonden informatie en door de overweging van het gemeentelijke niveau. Hiernaast levert dit project nieuwe inzichten aan beleidsmakers werkzaam op het regionale, nationale en EU niveau ter sturing van hun toekomstige beleidskeuzes.