Project

Verband tussen moleculaire mechanismen en macroscopische effecten in nano- suspensie formuleringen

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
nano-suspensie
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is de opbouw van een kennisplatform omtrent de invloed van de formulesamenstelling alsook de aanmaak op de eigenschappen van nano-suspensies. Het project beoogt in eerste instantie een beter begrip van de (bepalende factoren voor de) fysisch-chemische stabiliteit van nano-suspensies en de in-vitro release kinetiek, waarbij een geleidelijke toename in gemiddelde diameter dient voorkomen te worden. Sedimentatie en opschudbaarheid zullen eveneens mee in beschouwing genomen worden. Hierbij zal tevens teruggekoppeld worden met de resultaten van (een wellswaar beperkter aantal) in-vivo experimenten die door de industriële promotor zullen opgezet worden. Op basis van de bekomen inzichten zal een theoretisch kader ontwikkeld worden om enerzijds de gevoeligheid ten opzichte van fysicochemische onstabiliteit niet enkel te begrijpen, maar ze ook te kunnen voorspellen. Anderzijds is een theoretisch model noodzakelijk om de mate en snelheid van het oplossen van de actieve component te gaan voorspellen.