Project

Kwalitatieve longitudinale opvolging van in België in 2009 hervestigde vluchtelingen uit Irak

Code
175I7813
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social work
    • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
vluchtelingen uit Irak
 
Projectomschrijving

Een kwalitatieve longitudinale opvolging van hervestigde vluchtelingen, dit onderzoeksproject stelt voor twee aspecten van de hervestiging onder de loep te nemen:

1) Het hervestigingsbeleid van zowel de coördinerende overheidsinstanties Fedasil en CGVS als van de private opvangpartners van dit Belgisch pilootprogramma;

2) De wijze waarop de betrokken vluchtelingen zelf de begeleiding tot opname als hun opname in de gastsamenleving hebben ervaren. De longitudinale evaluatie biedt de kans gedurende een lange termijn het welbevinden van de vluchtelingen te evalueren, ook in het licht van de verwachtingen bij aankomst en hoe deze verwachtingen doorheen de tijd zich wijzigen.

Integratieverwachtingen van de opvang- en begeleidingspartners zullen worden getoetst aan de verwachtingen en de perceptie van de onthaal- en opvangrealiteiten van de hervestigde vluchtelingen.