Project

Keramiek-metaal composieten op basis van niobiumcarbide

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
Trefwoorden
microstructuur slijtageweerstand niobiumcarbide
 
Projectomschrijving

Het potentieel schadelijk Co-bindmiddel in WC hardmetaal noopt tot het zoeken naar alternatieve materialen. Niobiumcarbide (NbC) composieten met niet-metallisch kobalt bindmiddel wordt ontwikkeld. Potentiële voordelen zijn de niet-gevaarlijke bestanddelen, het lager soortelijk gewicht en de hogere chemische stabiliteit. Verschillende NbC-gebaseerde cermets wordt verwerkt door drukloos sinteren of druk geassisteerde verdichting. Tribologische prestaties worden beoordeeld met abrasietesten.