Project

De activering van inactieven: onderzoek naar drempels en doorbraken met behulp van AI-technieken

Code
G073924N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Data mining
    • Machine learning and decision making
  • Social sciences
    • Labour and demographic economics
Trefwoorden
arbeidsmarkt artificial intelligence inactiviteit
 
Projectomschrijving

De verhoging van de werkzaamheidsgraad is een kernambitie in België en andere OESO-landen. Daarbij beoogt men recent in het bijzonder een activering van inactieven, i.e. personen die noch werken noch werk zoeken. In tegenstelling tot wat het geval is betreffende werklozen, die wel werk zoeken, is de wetenschappelijke kennis over de drempels die tewerkstelling van inactieven in de weg staan zeer beperkt, zodat beleid zich niet evidence-informed kan ontwikkelen. Binnen het kader van dit project willen we deze drempels voor het eerst wereldwijd diepgaand en globaal bestuderen. Dat impliceert dat we de onderzoekstraditie uit de arbeidseconomie omtrent drempels aan de werknemers- en werkgeverszijde en onderzoeksexpertise uit de datawetenschappen om via artificiële intelligentie aan matching van beide zijden te doen in elkaar schuiven. Vanuit een geïntegreerd inzicht in deze drempels, werken we nadien oplossingsgerichte werkpakketten uit waarin interventies wetenschappelijk worden ontworpen en geëvalueerd.