Project

Het organiseren van opleidingen en het opzetten van netwerken voor de Europese coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Looptijd
28-11-2007 → 17-12-2010
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
socialezekerheidsstelsels
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van dit project is om het vrije verkeer van personen te bereiken door ervoor te zorgen dat de stelsels van sociale zekerheid behoren worden gecoördineerd door de toegenomen overdracht en uitwisseling van kennis over het onderwerp tussen de verschillende belangrijke personen en instellingen die actief zijn op nationaal en Europees niveau en als door middel van de opleiding van een groeiend aantal beoefenaars in de verschillende lidstaten.