Project

Sub-voxel porositeit en saturatieniveau kwantificatie door dual energy CT