Project

Hasselt-Kermtstraat-onderzoek LFM stortplaats Kermt

Code
174A08912
Looptijd
26-04-2012 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Geotechnical and environmental engineering
Trefwoorden
stortplaats Kermt
 
Projectomschrijving

Deze opdracht situeert zich op het vlak van kennisvergaring rond de surveying of ook de gedetailleerde exploratie van een welbepaalde stortlocatie. In het kader van ELFM is de geometrie en opbouw van een stortlichaam een belangrijk gegeven. Doordat voor een groot gedeelte van de stortplaatsen geen (betrouwbare) planner en/of stortregister beschikbaar zijn, is veldwerk een noodzakelijke voorwaarde van bepaalde ontginningstechnieken, tussentijdse valorisatie,...)