Project

De Doeltreffendheid van Regionale Integratie Akkoorden

Code
BOF/STA/201909/034
Looptijd
01-10-2020 → 31-07-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International economics
Trefwoorden
regionale integratie sociale netwerken
 
Projectomschrijving

Naarmate een toenemend aantal landen zich afkeert van wereldwijde intergouvernementele organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie, spelen inter- en intraregionale akkoorden een steeds belangrijker rol in the wereldsysteem. Binnen het onderzoek naar Global Governance is de kennis van deze systemen van regionale integratie dan ook onmisbaar geworden.

Het doel van dit onderzoeksproject is om de interactie tussen dergelijke systemen op globaal, regionaal en lokaal niveau verder uit te diepen en te analyseren. Daartoe willen we verschillende databases over de karakteristieken van globale en regionale bestuursvormen samenbrengen. Het vertrekpunt is het regional integration knowledge system (RIKS 2.0) van de United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS). Momenteel bevat deze database enkel informatie over multilaterale vedragen (met meer dan twee lidstaten). Binnen dit onderzoeksproject zal deze informatie  aangevuld worden op basis van databases die de inhoud van deze verdragen beschrijven. Verder zal het toepassingsgebied van RIKS 2.0 worden uitgebreid met bilaterale verdragen (zoals handels- en investeringsverdragen). Deze nieuwe, uitgebreide database zal ons vervolgens toelaten om de onderliggende structuur van al deze institutionale verdragen te analyseren, en te beschrijven hoe deze veranderde doorheen de tijd. Een gelaagde sociale netwerk-analyse van de verdragen zal ons een overzicht bieden van het verloop van de regionale integratie binnen en tussen regio’s. Tenslotte zullen we op basis van deze netwerkanalyse kunnen aantonen hoe veranderingen in het lidmaatschap van regionale akkoorden samenhangen met het type en de inhoud van de verdragen. Naast het academisch belang, heeft dit onderzoek ook een groot belang voor beleidsmakers. Zij zullen de resultaten en de ontwikkelde tools kunnen gebruiken om het veranderende globale institutionele landschap beter te begrijpen.