Project

ProEMC2: bevordering van vroege meertaligheid in kinderopvang en kinderopvang

Acroniem
ProEMC2
Code
3179I56018
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied psychology
Trefwoorden
kinderopvang kindertijd
 
Projectomschrijving

Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) is een R&D-centrum dat gecertificeerd is door de federale overheid. VBJK focust op de sector van kinderopvang en de professionalisering hierbinnen door procesbegeleiding en productontwikkeling. Omdat VBJK een lange traditie heeft in het werken met de stakeholders binnen de sectoren van kinderopvang en opvoedingsondersteuning, zijn ze een unieke partner voor het consortium. VBJK heeft een trekkende rol bij de ontwikkeling en implementatie van ProMemoQ.

In het kader van de valorisatie van de onderzoeksresultaten worden er 5 applicaties ontwikkeld en geïmplementeerd. Eén van deze applicaties is ProMemoq, een zelfevaluatie-instrument voor kinderopvang. Met behulp van ProMemoq zullen kinderopvangvoorzieningen reflecteren over het ondersteunen van de talige ontwikkeling van meertalige kinderen, en hoe ze hun aanpak op dit vlak kunnen verbeteren. Dit instrument zal een uitbreiding zijn van het bestaande MeMoQ-systeem (Measuring and Monitoring Quality). De pedagogische coaches actief in de kinderopvang zullen een belangrijke rol spelen in het promoten van ProMemoq.