Project

SOMEBIO: Sojamijdend en methaanreducerend voeren op biologische melkveebedrijven

Acroniem
SOMEBIO
Code
174Z00123
Looptijd
01-01-2023 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal nutrition
Trefwoorden
methaan reduceren soja mijden biologische melkveebedrijven
 
Projectomschrijving

De (bio)melkveehouderij in Vlaanderen is al langer op zoek naar meer voederautonomie, en wordt tegelijk geacht aan hoge maatschappelijke verwachtingen op vlak van soja-afbouw en methaanreductie te voldoen. (Deel)oplossingen die passen binnen het kader van een holistische systeemaanpak in de biologische landbouw zijn echter niet kant en klaar beschikbaar. Op initiatief van een aantal geëngageerde en vooruitziende biomelkveehouders wil deze operationele groep vanuit een holistische visie op zoek gaan naar biospecifieke methaanreducerende voederstrategieën, die tegelijk tegemoet komen aan het afbouwen van soja, en dit binnen de grenzen van technische, bedrijfseconomische en praktische haalbaarheid. We vertrekken daarvoor vanuit de bedrijfsspecifieke context van de deelnemende biomelkveehouders en combineren praktijkkennis met te ontwikkelen wetenschappelijke inzichten (o.a. methaanreductiepotentieel van sojavervangers). De differentiatie van biomelkveebedrijven binnen deze groep verhoogt de impact van de inzichten naar de brede bio(melk)veehouderij en bij uitbreiding de gangbare sector