Project

Statistische inschatting van de resterende gebruiksduur van bestaande betonconstructie rekening houdende met aanwezige beschadiging - toepassing op wapeningsconstructie gïnitieerd door carbonatatie of chloridepenetratie.