Project

Identiteit en stigmatisering; de Romeinse vrijgelatene. Een kwalitatieve analyse van de socialisering en stratificatie van en de interactie tussen vrijgelaten en vrijgeboren Romeinen.

Code
3F031312
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Economic archaeology
    • Ancient history
    • Regional and urban history
    • Socio-economic history
Trefwoorden
libertini Rome stigmatisering vrijgelatenen mentaliteit socialisering discriminatie stratificatie
 
Projectomschrijving

Dit project focust op de sterk ondergewaardeerde groep van Romeinse vrijgelatenen. De doelstelling is uit te maken welke processen de interactie tussen Romeinse elites en vrijgeboren burgers enerzijds en de ambivalente ‘klasse’ van vrijgelatenen anderzijds beïnvloedden en bepaalden. Eerder dan ‘de smet van slavernij’ zomaar aan te nemen en het te gebruiken als een explanans, willen wij het bestuderen als een explanandum: een sociaal fenomeen dat onderzoeksaandacht op zich verdient. Meerbepaald de discriminatiemechanismen die de vrijgelatene zowel definieerden als uitsloten, staan daarbij centraal.