Project

EVC-inventarisatie analyses en ontsluiting in het ontwikkelde assessmentinstrumentarium

Looptijd
15-12-2007 → 15-06-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
EVC kwaliteit netwerk assessment
 
Projectomschrijving

In opdracht van de Vlaamse Overheid wordt een inventaris opgemaakt van alle assessmentinstrumenten die gebruikt worden bij de erkenning van eerder verworven competenties (EVC) in de beleidsdomeinen Onderwijs & Vorming, Werk en Jeugd, Cultuur & Sport. Tevens worden kwaliteitscriteria voor EVC ontwikkeld en wordt gewerkt aan de uitbouw van een kennisnetwerk voor EVC-professionals.