Project

Automatisering en ontwikkeling van bio-nematicide assays

Acroniem
AutoBio
Code
F2023/IOF-Equip/091
Looptijd
20-12-2023 → 19-06-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Parasitology
    • Plant immunology
Trefwoorden
nieuwe bioassays screening bionematiciden
 
Projectomschrijving

Door de veranderende EU-regelgeving neemt de vraag naar duurzame vervangers voor chemische gewasbescherming toe. Het screenen van de (neven)effecten en het ontwikkelen van nieuwe biopesticiden vereist een infrastructuur met gemiddelde tot hoge doorvoercapaciteit. Dit project kadert in het contract onderzoek en dienstverlening van CropFit respectievelijk ‘CropFit Services’ een nieuwe core facility nauw gelinkt met het IOF consortium CropFit. Deze aanvraag beoogt de automatisering van de beoordeling van bio-nematicide activiteit in het kader van (contract)onderzoek en screeningsexperimenten voor de industrie, om zo repetitieve en tijdrovende taken van technisch personeel en onderzoekers te verminderen.