Project

Haalbaarheidsstudie naar cluster Cleantech in het wetenschapspark Greenbridge te Oostende

Code
22E08910
Looptijd
01-07-2010 → 30-06-2011
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Marketing
Trefwoorden
hernieuwbare energie
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel een strategische analyse uit te voeren van de Oostendse cluster rond hernieuwbare energie. Er zal worden nagegaan in welke mate de drie bovenvermelde succesfactoren aanwezig zijn die bijdragen tot het verder uitbouwen van de cluster. Meer specifiek zullen we volgende zaken bestuderen:
(1) Analyse van hernieuwbare energie (focus op wind, bio-energie, zonne-energie, offshore energy)
(2) In kaart brengen van bestaande spelers in de Oostendse cluster om zo de "Missing links" te identificeren en het nagaan van de aanwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden
(3) De huidige alsook toekomstige rol en verwachting van strategische trekkers/ stakeholders bestuderen