Project

Een mechanistisch inzicht in de rol van het WEE1 kinase bij replicatiestress

Code
3G0C7214
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
WEE1 arabidopsis DNA stress
 
Projectomschrijving

Planten zonder WEE1 vertonen normale ontwikkeling onder kontrolecondities, maar zijn hypergevoelig aan replicatie-inhiberende agentia. De onderliggende redenen voor deze hypergevoeligheid zijn momenteel ongekend. Via het mappen van WEE1 complementatiemutanten wensen we de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor gevoeligheid aan replicatiestress in kaart brengen. Parallel wensen we het WEE1 proteïne te bestuderen op het posttranscriptionele niveau.