Project

EURECA: Effectieve opschaling van de renovatie van enveloppen met een circulaire aanpak

Acroniem
EURECA
Code
174G09120
Looptijd
18-12-2019 → 17-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Structural design
    • Sustainable building
    • Built heritage and renovation
Trefwoorden
gevel circulariteit appartementsgebouwen renovatie
 
Projectomschrijving

Vlaanderen telt ongeveer 1,4 miljoen appartementen waarvan meer dan de helft op korte of middellange termijn moet gerenoveerd worden. Veel gebouwbezitters stellen een investering in gevelisolatie en -renovatie uit tot er voldoende budget is om ingrijpend te renoveren. Daardoor zijn er nu veel verouderde ongeïsoleerde gevels met een hoog energieverbruik en laag comfort voor de bewoners tot gevolg. Om een versnelde renovatie van het verouderde Vlaams patrimonium mogelijk te maken is er nood aan een totaaloplossing voor de renovatie van appartementsgebouwen.

Binnen EURECA zal een circulair gevelsysteem ontwikkeld worden dat opschaalbaar is en dat toelaat om bestaande appartementsgebouwen op een circulaire manier snel te renoveren. Het modulair gevelrenovatiesysteem moet herbruikbaar zijn, zodat het op meerdere gebouwen kan toegepast worden. Er wordt gezocht naar een oplossing die toelaat om het bestaand schrijnwerk te hergebruiken, bijvoorbeeld wanneer het schrijnwerk reeds werd vernieuwd, en waarbij technieken geïntegreerd kunnen worden in de gevel, zodat de binnenruimte flexibel kan ingevuld worden met oog op toekomstige aanpassingen. Het systeem zal worden uitgetest op drie voorbeeldcases: een typisch appartementsgebouw uit '60, een appartementsgebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij en een studentenhome van UGent.

Daarnaast wordt in dit project ook de mogelijkheid om gevelelementen aan te bieden “as a service” onderzocht. De hoge restwaarde van de elementen en de mogelijkheid om ze te plaatsen voor een kortere periode biedt interessante perspectieven.

Bureau Bouwtechniek, Algemene Bouw Maes nv, De Witte Aluminiumconstructies nv en UGent zijn partners in het onderzoeksproject, dat gedurende twee jaar loopt.