Project

De Vlaamse bijdrage aan het European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC)

Acroniem
EMBRC- ERIC
Code
3I001219
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
 
Projectomschrijving

EMBRC-ERIC (European Marine Biological Resource Centre)

is een Europese gedistribueerde infrastructuurcluster met

als doel wetenschappelijk excellent marien onderzoek te

ondersteunen. EMBRC is ontstaan door het samenbrengen

van het versnipperd landschap van infrastructuur en HR in

Europese mariene onderzoekstations om antwoord te

bieden aan Europa’s uitdagingen op vlak van voedsel,

gezondheid en milieu. Met 9 leden (België, Frankrijk,

Griekenland, Israel, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje en

het VK) beschikt deze ERIC over een breed portfolio aan

onderzoeksplatformen, toegang tot biologische

rijkdommen, training en expertise voor een brede

gebruikersbasis van academia tot industrie. In België zijn er

5 operatoren betrokken: 4 Vlaamse (UGent, VLIZ, KU Leuven

en UHasselt) en 1 federale (KBIN). Met dit project beogen

de Vlaamse partners om hoog kwalitatieve diensten aan te

bieden en training te coördineren binnen EMBRC. Door

deelname aan EMBRC, zal Vlaanderen een sleutelrol spelen

in het Blauwe Groei scenario, met fundamenteel en

toegepast onderzoek en onderwijs in duurzame visserij en

aquacultuur, blauwe biotechnologie en marien ecosysteem

management.