Project

De invloed van individuele, interpersoonlijke en organisatorische factoren op professionele weerbaarheid in relatie tot geweld. Een vergelijkende, kwalitatieve analyse in de publieke en private veiligheidssector