Project

Ontwikkelen van een pakket tools voor het evidence-based bijsturen van de decubituszorg