Project

Tuinen van Faam en Vrees: Ecofobie en natuurbeschouwing in het Nederlandse hofdicht (1653-1710)

Code
01D26722
Looptijd
01-10-2022 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Early modern literature
    • Literary criticism
    • Literary history
Trefwoorden
Ecokritiek vroegmoderne poëzie hofdichten
 
Projectomschrijving

Dit project exploreert de vroegmoderne attitude tegenover de natuur via het populaire literaire medium van het hofdicht. In dit genre worden tuinen en landhuizen van (en door) de Nederlandse elite literair vereeuwigd. Door de tuinen te prijzen uiten de dichters een verlangen naar een leven in harmonie met de natuur, maar via de aanleg van een geometrische en ommuurde tuin tracht de mens tegelijkertijd de natuur te controleren. De spanningen tussen die biofiele en ecofobe tendensen in de zeventiende-eeuwse hofdichten worden in dit project geanlyseerd om een beter beeld te krijgen van de natuurbeschouwing in de Nederlandse Republiek. Deze ecokritische analyse wordt in het licht geplaatst van de huidige klimaatcrisis en de hedendaagse omgang met de natuur: in welke mate zien we gelijkaardige spanningen van liefde en angst voor de natuur in de hedendaagse interactie met onze omgeving?