Project

SAFEMEAT: Strategieën voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de vleesketen