Project

Celvrij-nucleïnezuurprofilering in diffuus grootcellig B-cellymfoom: een moleculaire leidraad voor precisiegeneeskunde

Code
01D23222
Looptijd
01-10-2022 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Transcriptomics
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
    • Cancer diagnosis
Trefwoorden
celvrij RNA diffuus grootcellig B-cellymfoom liquid biopsy multi-omics
 
Projectomschrijving

Gepaarde weefsel- en plasmastalen van DLBCL-patiënten worden diepgaand geprofileerd om (circulerende) RNA biomarkers te identificeren die geassocieerd zijn met fenotype, therapierespons en prognose. Complementair wordt een karakterisatie van celvrij RNA (cfRNA) in een DLBCL PDTX
muismodel uitgevoerd met als doel een stapsgewijze, longitudinale dissectie van de tumorale, immuun-, en stromale celfracties. Tenslotte zal cfRNA vergeleken worden met beschikbare cfDNA kopie-aantal en methylatiepatronen in een multi-omics analyse.