Project

Chimerische antigen receptor onconventionele T-celtherapie (CAR-oT) voor de behandeling van solide tumoren

Code
1S42223N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Applied immunology
    • Cancer therapy
Trefwoorden
Chimere antigen receptor Onconventionale T cellen Immunotherapie
 
Projectomschrijving

Chimere antigen receptor (CAR)-T-cellen zijn genetisch gemanipuleerde T-cellen van de patiënt, die een opmerkelijke effectiviteit vertonen als behandeling van hematologische maligne aandoeningen. Evenwel, CAR-T therapie is tot nog toe niet succesvol gebleken tegen solide tumoren. Deze tumoren verschillen van hematologische maligniteiten, omdat er zich een fysieke barrière rond vormt tegen infiltratie en een sterk immuun-suppressief en metabool ongunstig milieu ontwikkelt. Nieuwe benaderingen zijn nodig om deze hindernissen te overkomen. Het gastlabo heeft als eerste een onconventionele T celpopulatie (oT) geïdentificeerd bij de mens, die veel gelijkenissen vertoont met de eerder beschreven onconventionele intraepitheliale T cellen in de muis. Van deze cellen is bekend dat zij zich van nature naar de weefsels begeven, waar zij een bewakingsfunctie lijken te vervullen. In dit project zullen CAR-T cellen gemaakt worden van deze oTs (CAR-oTs). Om dit CAR-T-celproduct te optimaliseren, zullen het optimale costimulatoir signaal en de optimale groeifactor die aan de cellen moeten gegeven worden, bepaald worden middels in vitro en in vivo proeven. Bovendien, zullen met single cell analyse op immuun infiltraten in tumoren, getransplanteerd in muizen, de oT klonen geassocieerd met rejectie, diepgaand worden gekarakteriseerd. Met de bekomen kennis zal de CAR-oT therapie worden geoptimaliseerd en uitgetest worden op enkele patiënt-derived xenografts (PDXs) van vaste tumoren.