Project

De evolutie van fenologie bij bosplanten in relatie tot de ruimtelijke context van lichtbeschikbaarheid

Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
bosplanten ruimtelijke context fenologie
 
Projectomschrijving

De omvang van milieu heterogeniteit ten opzichte genenstroom bepaalt de “korrelgrootte” van de standplaats en wordt verondersteld dat de ontwikkeling van adaptieve strategieën drijven. In fijnkorrelige omgevingen, waar de ruimtelijke heterogeniteit is groot, de evolutie van de adaptieve fenotypische plasticiteit wordt verwacht. Echter, onder homogene omstandigheden, zodat grofkorrelige omgevingen bevolking wordt verwacht dat lokaal aan te passen aan de heersende omstandigheden. De verdeling van verschillende boomsoorten in bossen genereert ruimtelijke variatie in de timing van kroonsluiting en dus ruimte-tijd-variatie lichtinval. De kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare licht is aangetoond dat een sterke selectie druk op de understory bosplanten op te leggen. Deze planten moeten vroeg genoeg aan het licht beperking te voorkomen ontwikkelen, maar op hetzelfde moment, laat genoeg om weefsel te beschadigen vorst te voorkomen. Ik zal testen in hoeverre variatie in timing eigenschappen van understory planten (d.w.z. hun fenologie) is gerelateerd aan de ruimtelijke variatie van de lichtomstandigheden en in welke mate verschillen in timing heeft zich ontwikkeld als een aanpassing aan de heersende korrelgrootte van de lichtomstandigheden. De gevolgen van de timing van de evolutie op de concurrentie-interacties zal bestudeerd worden. Het project zal integreren goed ontworpen correlatieve en nieuwe experimentele benaderingen en profiteer van de inbedding in de bestaande grootschalige onderzoeksfaciliteiten platforms.