Project

Precisie metingen van de top quark en foton interactie met het CMS experiment.

Code
01D18522
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Experimental particle physics
Trefwoorden
Top quark-foton interacties CMS LHC Effectieve velden theorie experimentele deeltjesfysica
 
Projectomschrijving

Dit project zal standaard model voorspellingen testen door precieze metingen uit te voeren op top quark paar productie (ttbar) met geassocieerd foton emissie (ttg) met de komende CMS data gemeten gedurende de derde LHC run. Het doel is inclusieve en differentiële ttg werkzame doorsnedes te meten, hun verhouding tot ttbar werkzame doorsnedes, en de ladingsasymmetry in ttg.