Project

Toekenning beurs om Sociale en Humanitaire redenen aan Nadin Al Shukor: Impact van fenolische verbindingen op ACE- en CCK-signalering om bloeddruk en voedselinname te verminderen