Project

Pijn en autonome dysfunctie bij patiënten met Ehlers-Danlossyndroom Hypermobiele type

Looptijd
01-01-2012 → 30-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Orthopaedics
  • Physiology
  • Orthopaedics
  • Physiology
  • Human movement and sports sciences
  • Rehabilitation sciences
  • Orthopaedics
  • Physiology
Trefwoorden
pijn Ehlers-Danlos Syndroom Hypermobiele type autonome functie
 
Projectomschrijving

In deze studie wordt de aard van de pijn nagegaan met behulp van een gevalideerde vragenlijst (PainDetect) en fysiologische testen (Quantitative Sensory Testing), autonome functie getest door middel van een gevalideerde niet-invasieve testbatterij (Autonomic Reflex Screen) en een mogelijke associatie onderzocht tussen pijn en autonome functie in vrouwelijke patiënten met Ehlers-Danlos-Hypermobiel type en gezonde controles.