Project

Alfaherpesvirus-geïnduceerde downregulatie van liganden voor de activerende NK cel receptor NKG2D