Project

Herwinning van waardevolle LMW bio-aromaten uit lignine-houdende waterige stromen via klik-in adsorptie