Project

Nationale en regionale spanningen in de Belgische economische politiek na de Tweede Wereldoorlog (1950-1980). Een geïntegreerde analyse van het economisch denken, de instellingen, de organisaties en het beleid.

Code
3G018410
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
  • Social sciences
    • Economic history
Trefwoorden
regionalisering beleidsvormingsprocessen economische politiek Geschiedenis
 
Projectomschrijving

In dit project staat de regionale en nationale dynamiek in de Belgische economische politiek tussen 1950 en 1980 centraal. Hoe en in welke mate werd de regionale economische politiek beïnvloed door instituties, ideologieën en organisaties? Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de rol van economie en instituties van ecoomische politiek op het snijvlak van de communautaire breuklijn na de Tweee Wereldoorlag.