Project

Cofinanciering core facility - NMR Expertise Centrum

Acroniem
NMR EC
Code
BOF/COR/2023/006
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Analytical spectrometry
  • Instrumental methods
  • Spectroscopic methods
  • Structural analysis
  • Physical chemistry of materials
  • Solid state and soft matter chemistry
  • Bio-organic chemistry
  • Natural products chemistry
Trefwoorden
Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) Hoogveld apparatuur Structuuranalyse
 
Projectomschrijving

NMR EC is een reeds bestaand expertisecentrum voor de karakterisatie en analyse van moleculaire structuren en hun interacties in de chemische, biochemische, biomedische en materiaalwetenschappen. De missie is het formaliseren van de exploitatie van de vijf NMRplatforms binnen de Faculteit Wetenschappen, het consolideren van de kennis en onderzoeksexpertise die in de loop der jaren binnen de eenheid NMR en Structuuranalyse (samen met samenwerkingspartners) is ontwikkeld, en het waarborgen van een duurzame operationele structuur op lange termijn. Het doel van de Core Facility aanvraag is om het expertise centrum, dat opgericht werd in 2018 n.a.v. het initiatief rond expertise centra, de zichtbaarheid en steun te verlenen die zal toelaten duurzaam en op lange termijn te functioneren. Als Core Facility zal NMR EC toegang verlenen tot de NMR-infrastructuur alsook gespecialiseerde wetenschappelijke kennis en expertise op het vlak van NMR spectroscopie en haar inzet bij moleculaire analysen voor de gehele UGent onderzoeksgemeenschap en daarbuiten.