Project

Ecofysiologische sturing van plantbioregulatoren ter optimalisatie van de vruchtkwaliteit bij tomaat: een chemisch-analytische benadering

Code
178DI0711
Looptijd
01-10-2010 → 05-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical spectrometry
Trefwoorden
U-HPLC-MS/MS analyse mechanistisch plantmodel fytohormonen antioxidantia U-HPLC-Orbitrap-MS analyse
 
Projectomschrijving

Het doctoraatsonderzoek heeft als streefdoel de optimalisatie van de nutritionele en organoleptische kwaliteit van de tomatenvrucht via teelttechnische sturing. In een eerste fase wordt daarvoor de hormonale huishouding van de tomatenplant gerelateerd aan relevante vruchtcomponenten, terwijl in een tweede fase de invloed van diverse groeicondities op de hormonale balans wordt bepaald. Deze informatie wordt uiteindelijk geïntegreerd in een mechanistisch plantmodel.