Project

Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas

Code
179V2315
Looptijd
01-09-2015 → 31-08-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
grondgebonden schimmels
 
Projectomschrijving

De huidige markt dwingt telers van bladgroenten onder glas om sterk in te zetten op kostprijsefficiëntie, zodat zij zich moeten specialiseren in één teels. Het jaarrond telen van een monocultuur (kropsla/veldsla) brengt echter problemen met bodemgerelateerde ziekten en plagen met zich mee. De belangrijkste grondgebonden pathogenen in de teelt van bladgroenten onder glas zijn Pythium spp., Sclerotinia spp., Rhizoctonia solani en Botrytis cinerea, die allen een gelijkaardig ziektebeeld veroorzaken: het rotten van de onderste bladeren die de grond raken (smet). Bij de nematoden blijkt uit meldingen op de praktijkcentra en een screening die in 2014 werd uitgevoerd in 30 Vlaamse slaserres een toenemende aanwezigheid van Pratylenchus penetrans en Paratylenchus sp..
Tegen de smetpathogenen worden momenteel fungiciden ingezet via bladbespuitingen. Tegen scleroten van schimmels en nematoden wordt momenteel beroep gedaan op chemische grondontsmetting. In hoofdzaak bestaat het probleem erin dat de beschikbare middelen vaak niet optimaal worden gebruikt. Dat leidt tot een meer dan noodzakelijk gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen met nadelige effecten op het gunstige bodemleven, dat de ontwikkeling van smetpathogenen en schadelijke nematoden onderdrukt.