Project

Het opmaken van een rooster voor het indicatief bepalen van de huurprijzen op basis van objectieve en subjectieve criteria, die van toepassing moeten zijn op alle woontypes