Project

Ontwikkeling van gekoppelde kwantummechanische en elektromagnetische modelleringstechnieken voor nano-elektronische componenten binnen het raamwerk van de tijdsafhankelijke densiteitsfunctionaaltheorie.