Project

Osteopontine and galweg-geassocieerde macrofagen in primair scleroserende cholangitis

Code
G073723N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Hepatology
    • Inflammation
    • Innate immunity
Trefwoorden
Osteopontine bij primaire scleroserende cholangitis
 
Projectomschrijving

Primair scleroserende cholangitis (PSC) is een chronische idiopathische cholestatische leverziekte gekenmerkt door inflammatie en stricturen van de galwegen en leverfibrose. De pathogenese van PSC is slechts deels gekend maar afwijkende immuuncelinfiltratie en een abnormale immuunrespons worden waargenomen. Aldus wordt PSC geclassificeerd als een immuungemedieerde ziekte en onderzoek naar de rol van verschillende componenten van het immuunsysteem betrokken in ziekteprogressie is vereist. Macrofagen zouden betrokken zijn in de pathogenese van PSC en recent vonden wij een duidelijke aanwezigheid van osteopontine-positieve macrofagen rond de galwegen in experimentele modellen voor PSC. Osteopontine is een pleiotroop cytokine, adhesiemolecule en intracellulaire signaalmediator met zowel inflammatoire als fibrogene eigenschappen en is betrokken in chronische leverziekten. In dit project willen we de rol van osteopontine in macrofagen en de oorsprong en bijdrage van osteopontine-positieve macrofagen in de pathogenese van PSC ontrafelen. Hiervoor zullen we geavanceerde transgene muizen en relevante muismodellen voor PSC en in vitro assays gebruiken. Daarnaast zullen we osteopontine-positieve macrofagen in de lever van PSC patiënten karakteriseren en het potentieel van osteopontine als serumbiomarker voor PSC onderzoeken om de vertaling van onze onderzoeksresultaten naar de kliniek te versterken.