Project

De invloed van 3D bodemstructuur op N2O emissies.

Code
3E000514
Looptijd
01-10-2014 → 17-01-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
N2O emissies
 
Projectomschrijving

Het broeikasgas N2O wordt in landbouwbodems hoofdzakelijk uitgestoten door nitrificerende en denitrificerende bodemmicro-organismen. De bodemstructuur oefent een sterke controle uit op deze emissies worden sterk gecontroleerd, aangezien denitrificatie- en nitrificatieprocessen plaatsvinden in af- en aanwezigheid van O2, respectievelijk. In dit post-doctoraal onderzoek zal de invloed van de bodemporiestructuur op N2O emissies nagegaan worden via de innovatieve combinatie van X-stralen microtomografie, isotopomeren technieken en qPCR analyses.