Project

Gender-sensitieve behandeling en preventie voor alcohol- en druggebruikers

Code
12G06716
Looptijd
15-12-2015 → 15-12-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogical assessment and diagnostics
    • Orthopedagogical interventions
    • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
Trefwoorden
alcohol drug vrouwen gender behandeling preventie
 
Projectomschrijving

  Het project is gestructureerd rond zes werkpakketten: Ten eerste, bestaande initiatieven specifiek gericht op (single-geslacht) of het aanpakken van de behoeften van 'vrouwen (mixed-gender) in de hele continuüm van zorg in België zal worden in kaart gebracht en vergeleken met beschikbare praktijken in het buitenland (via EWDD best practice portaal). Alle alcohol en drugs in België zal een korte e-mail vragenlijst worden gestuurd om hun diensten te identificeren. Vervolgens zal semi-gestructureerde interviews (ong. 30) met het project coördinatoren van alle geïdentificeerde organisaties die enkel- of gemengde sekse-gevoelige diensten meer gedetailleerde informatie over de aangeboden diensten te geven. Om te meten in welke mate programma's bieden gendergevoelige diensten een gestandaardiseerd instrument (op basis van de literatuurstudie) zal worden gebruikt in de interviews. Ten tweede, om goede praktijken van gender-gevoelige aanpak voor vrouwelijke druggebruikers de internationale peerreviewed literatuur zullen worden beoordeeld identificeren. Ook zal het EWDD '' best practice '' portal evenals worden geraadpleegd Europese nationale contactpunten voor drugs en drugsverslaving op specifieke interventies voor vrouwen met betrekking tot preventie, behandeling of schadebeperking te bewaken. ervaringen en perspectieven op goede praktijken en barrières met betrekking tot alcohol en drugs preventie en behandeling derde, vrouwelijke druggebruikers '' zal worden onderzocht door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews. Het onderzoeksteam heeft tot doel ten minste 60 vrouwelijke druggebruikers (30 in Vlaanderen, 10 in Brussel en 20 in Wallonië) met alcohol en / of drugs problemen werven van gespecialiseerde (alleen vrouwen) diensten, evenals niet-gespecialiseerde diensten aanpakken van de doelgroep bevolking en gespecialiseerde gemengde geslacht alcohol en drugs diensten. Na de eerste contacten met de vrouwelijke stof gebruikers zijn gemaakt, zal een strategie van snowball sampling als een methode om te bereiken en te vinden zogenaamde verborgen populaties worden aangenomen. Ten vierde, zijn kwantitatieve gegevens voor België verder geanalyseerd aan de 'genderkloof '' in de nationale bevolking en de behandeling monsters te beoordelen. Verschillende bestaande databanken zullen worden geanalyseerd: de Belgische Gezondheidsenquête, de school enquêtes in Vlaanderen (VAD), de Belgische tak van de Global Drug Survey, de VAD nachtleven enquête, de Treatment Demand Indicator (TOI) register en UGent-gegevens op de evaluatie van alcohol behandelprogramma's in psychiatrische ziekenhuizen. Gegevens uit deze bronnen worden geanalyseerd, vergeleken en geïntegreerd in een alomvattende en coherente wijze de omvang van de 'genderkloof '' schatten monsters populatie en behandeling in België adequaat. Ten vijfde, het onderzoeksteam wil experts onderzoeken; adviezen met betrekking tot noodzakelijke diensten en programma's voor vrouwelijke druggebruikers en voorwaarden voor de uitvoering van deze diensten. In 4 focusgroepen (een op preventie, vroegtijdige interventie en harm reduction, één op de behandeling en de continuïteit van de zorg; twee focusgroepen in het Nederlands, twee in het Frans) waarbij diverse stakeholders (dienstverleners, beoefenaars, de dienst gebruik maken, ...), die zijn vertrouwd met de behoeften en verwachtingen van vrouwelijke druggebruikers, zullen de uitdagingen en hindernissen worden besproken. Tijdens de focusgroepen, zal het team de CPS brainstormkit te gebruiken als een structurele methode om de brainstorm structureren en om specifieke aanbevelingen te formuleren voor het ontwikkelen en implementeren van meer genderbewuste benaderingen. Ten slotte zal de bevindingen worden geïntegreerd in coherent en gegrond aanbevelingen. Op basis van de bevindingen uit de vijf werkpakketten, zullen conclusies worden geformuleerd met betrekking tot de toegankelijkheid van alcohol en drugs diensten voor vrouwen a''nd de beschikbaarheid & middot; seksegevoelige alcohol en drugs terugdringen van de vraag in België. Ook suggesties en aanbevelingen ter verbetering van de toegankelijkheid van de diensten en waardoor ze meer gendergevoelig zal worden voorgesteld, in de eerste plaats gebaseerd op de perspectieven gebruikers van de dienst ''. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de preventie en harm reduction initiatieven en andere diensten langs het continuüm van zorg die nu weinig aandacht besteden aan de behoeften van vrouwelijke druggebruikers ''. beleidsaanbevelingen zal worden voorgesteld om te bevorderen '' gendergevoeligheid '' als een belangrijk aandachtspunt bij het vormgeven en het creëren van diensten. Naast de publicatie van een onderzoeksrapport en specifieke (peer-reviewed) papers, zullen de resultaten van de GEN-STAR studie gevaloriseerd worden tijdens presentaties op nationale en internationale fora, een project symposium en door middel van web-based tools en media.