Project

Cognitieve optimalisatie op basis van het vertrouwen in een beslissing.

Acroniem
3PL010616
Code
3PL10616W
Looptijd
01-02-2017 → 31-01-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
Cognitieve optimalisatie
 
Projectomschrijving

In dit project zal onderzocht worden hoe het vertrouwen in een beslissen onze cognitieve optimalisatie beïnvloed. Er zal onderzocht worden op welke wijze onze zekerheid dat een beslissing correct is beinvloed hoe aandachtig we nieuwe informatie gaan verwerken, hoeveel evidentie we zullen verwerken vooraleer we een beslissing nemen, en hoe sterk we ons geloof aanpassen op basis van externe feedback.