Project

Hand in hand naar de toekomst: de implementatie van de elektronische onco-wegenkaart

Code
365J3409
Looptijd
01-03-2009 → 30-06-2011
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Orthopaedics
  • Orthopaedics
  • Human movement and sports sciences
  • Rehabilitation sciences
  • Orthopaedics
Trefwoorden
onco-wegenkaart
 
Projectomschrijving

In dit project wordt een onco-wegenkaart onder de vorm van een interactieve website, samengesteld om de overgang van kankerpatiënt naar ex-patiënt te vergemakkelijken zowel voor de patiënt, de partner als de hulpverleners. Door het includeren van trainingen om bv. een veranderd lichaamsbeeld te leren aanvaarden, specifieke oefeningen, informatie rond arbeidsreïntegratie worden de bestaande effectieve interventies gecentraliseerd. Op het forum worden 'vrienden van Jan' geïntroduceerd zodat ex-patiënten de eerste stap naar een nieuw sociaal leven opnieuw kunnen zetten aan de hand van een forum maar ook via chatsessies. Ook partners kunnen hier met andere partners ontdekken dat ze niet alleen staan met hun problemen.