Project

Inventarisering van politietaken

Code
150D3409
Looptijd
01-12-2009 → 31-12-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
    • Other law and legal studies
Trefwoorden
politietaken
 
Projectomschrijving

Het belangrijkste doel van het wetenschappelijk onderzoek is een volledige inventaris op te maken van de taken en bevoegdheden die aan politiediensten zijn toevertrouwd.
1) Een volledige inventaris van de wettelijke en reglementaire taken en opdrachten van de politie.
2) Een (zo volledig mogelijke) inventaris van de taken en opdrachten die aan de politiediensten zijn toevertrouwd, waar die taak of opdracht hen niet specifiek bij een wettelijke of reglementaire bepaling is toegekend.