Project

Verbeterde glycoconjugaatzuivering door gebruik te maken van temperatuur gecontroleerde lectine multimeren

Acroniem
Lectin Multimers
Code
F2014/IOF-STARTT/009
Looptijd
01-10-2014 → 30-04-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
Glycoconjugaat zuivering thermoresponsieve lectines lectin-gebaseerde affiniteitsprecipitatie exosomen medische glycoproteïnen
 
Projectomschrijving

Zowel glycanen als lectines spelen een essentiële rol in de fysiologie en de immuniteit van mensen, dieren, planten en micro-organismen. Binding tussen een enkele lectinemolecule en een enkele glycaan ligand (affiniteit) is meestal zwak. Sterke, biologisch relevante binding is meestal het gevolg van multivalente interacties, nl. de interactie van meerdere lectines met meerdere glycaan liganden (aviditeit). Multivalentie is de sleutel tot sterke glycaan - lectine interacties.

Dit project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe, lectine-gebaseerde technologie voor opzuivering van glycoconjugaten. Combinatie van expertise binnen UGent wordt gebruikt om thermoresponsieve lectines te maken: bij lagere temperaturen zijn deze lectines monomeer en tonen zwakke binding met glycaan liganden (affiniteit); bij hogere temperaturen vormen ze multimeren en vertonen sterke binding met glycaan liganden (aviditeit). Hun warmteresponsieve eigenschappen maken dat deze lectines bij uitstek geschikt zijn voor glycoconjugaat zuivering via affiniteitsprecipitatie. Dit zal worden getest in 2 technische proof-of-concepts, gebaseerd op relevante industriële en academische noden: i ) zuivering van therapeutische glycoproteïnen en ii ) zuivering van exosomen / lentivirussen. Thermoresponsieve lectine-gebaseerde zuivering zal worden getest, geoptimaliseerd en vergeleken met de momenteel gebruikte zuiveringsmethoden.

Een geoptimaliseerde, warmteresponsieve lectine-gebaseerde affiniteitsprecipitatie kan een eenvoudig, snel, goedkoop en hoog-performant alternatief zijn voor de momenteel gebruikte technieken voor glycoconjugaat zuivering. Het kan worden gebruikt als 1-staps opzuivering van glycoconjugaten, maar ook worden opgenomen als aanvullende concentratie / zuiveringsstap in momenteel gebruikte zuiveringsprotocollen. Gebaseerd op het succes van de POC's, zal een gerichte markt studie worden uitgevoerd en zullen potentiële industriële partners geïdentificeerd en gecontacteerd worden.