Project

Supramolecular structuur-functie relatie van natuurlijk voorkomende antimicrobiële peptiden.