Project

Actualiseren van de bestaande BeST-databank en aanvullen van de bestaande BeST-databank met nieuwe schalen

Code
160W0108
Looptijd
01-12-2008 → 30-09-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
meetinstrumenten
 
Projectomschrijving

Het doel van deze studie is enerzijds de bestaande BeST-databank te actualiseren en anderzijds de bestaande BeST-databank aan te vullen met nieuwe schalen.
De actualisatie bestaat erin voor elk van de in de databank opgenomen thema's na te gaan of er bijkomende schalen/onderzoeken werden gepubliceerd. Vervolgens worden deze gegevens opgenomen in de databank. Eveneens wordt nagegaan of alle webverbindingen nog bestaan. Aanpassingen zullen gebeuren waar nodig.
De huidige databank zal aangevuld worden met nieuwe meetinstrumenten, waarbij telkens de mate van validiteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zal worden besproken. In eerste instantie zal aandacht worden gegeven aan observatieschalen voor de bestaande thema's. In tweede instantie zal aandacht worden gegeven aan schalen met autorapportage en observatieschalen voor volgende thema's: Voeding en ondervoeding, Continentie en incontinentie, catheterzorg, Zelfzorg, Wondzorg, Kwaliteit van leven. Deze thema's werden aangebracht door de begeleidingscommissie van het eerste BeST-project.