Project

Werkingssubsidie Masterclass MVO-overheid: ontwikkeling kader MVO voor overheden

Code
174N0109
Looptijd
01-04-2009 → 28-02-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
Trefwoorden
MVO overheid
 
Projectomschrijving

MVO-acties implementeren in meerdere overheidsdiensten zal duurzaamheid veel sterker op de agenda van Vlaanderen zetten. Waarom? Bedrijven hebben graag het principe van vrijwilligheid bij MVO, wat conceptueel incontournable blijft, maar de praktijk onthult iets anders. We kunnen met ons allen bijdragen tot oplossingen van maatschappelijke problemen en milieuproblemen: iets minder vaak in de auto stappen, onze woning of bedrijfsgebouw beter isoleren, efficiënt met energie- en watergebruik omspringen, respect hebben voor mensen met andere opvattingen, etc. Voor dit alles moet men investeren in nieuwe technologieën en zeer vaak eigen persoonlijk gedrag veranderen. En daar wringt het schoentje soms: onze individuele inspanningen of ondernemingsinspanningen voor een vrijwillige bijdrage tot het oplossen van maatschappelijke problemen en milieuproblemen kosten geld en moeite. Eigenlijk blijft een overgrote meerderheid van consumenten en managers afkerig van wat Nobelprijswinnaar Economie R. Coase "social costs" noemt. Ondanks het feit dat ieder van ons baat heeft bij een gezond milieu en een gezonde maatschappij, blijven nodige investeringen en gedragsverandering lastig te overwinnen drempels.

Onderzoeksvoorstel:
1. Begeleiding van de masterclass MVO overheid.
2. Literatuurstudie: inventariseren van de beschikbare wetenschappelijke kennis inzake MVO-acties op het niveau van overheden.
3. Veldonderzoek: verzamelen van concrete ervaringen met MVO-actie.
4. valorisatie